Košík 0 položek
Kategorie
Informace
Vybrané produkty

Elastický růženec na ruku - hematit křížky + Sv. Benedikt

Elastický růženec na ruku

108.-Kč  102.-Kč
Rychlé hledání

Rozšířené hledání
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Nejdůležitější informace ve zkratce


1. Provozovatelem internetového obchodu je: Ing. Zoltán Radványi – Interpopulart Slovakia, 93030 Rohovce 49, Slovensko, IČO: 33465100.

2. Vždy budeme postupovat podle zákonů: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Slibujeme, že při zacházení s nimi budeme vždy dodržovat všechny zákony.

3. Vaše údaje uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi.

4. Neukládáme údaje o platbách: Uvědomujeme si, že nejcitlivější jsou údaje o platbách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíhá výhradně na stránkách banky.

5.Informace o vás nezveřejňujeme třetím stranám: vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky a chod našeho webu.

6. Údaje o vás můžete měnit: Ve vašem účtu můžete kdykoli změnit informace, které máme o vás uloženy, včetně nastavení toho, zda a jaké e-maily vám budeme posílat. Stačí se přihlásit a navštívit stránku - Přihlásit - zde můžete kdykoliv své údaje změnit.

7. Chcete-li odstranit všechny vaše osobní údaje, musíte si zrušit váš účet. Pro zrušení vaše konto, napište nám na: gabriel@devocionalia.eu


Delší verze

1. Účel poskytnutí osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu s internetovým obchodem www.devocionalia.eu budou zpracovány za účelem:

a) vyřízení objednávky, tj potvrzení objednávky, vystavení daňového dokladu - faktury, doručení zboží

b) v případě souhlasu se zasíláním reklamních informací za účelem propagace internetového obchodu www.devocionalia.eu a jeho produktů

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

a) osobní údaje potřebné k k vyřízení objednávky:
- jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

b) osobní údaje potřebné k registraci: - jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo.

c) osobní údaje potřebné k zasílání reklamních informací: - e-mailová adresa

3. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům mají přístup pouze zprostředkovatelé, bez kterých by naše činnost nebyla možná. Mezi těchto patří: a) externí účetní kancelář
b) poskytovatel webhostingových služeb
c) přepravní společnost: Česká pošta
Všichni zprostředkovatelé jsou zavázáni neumožnit užití údajů pro jiný účel.

Po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, což se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem zpracování a zároveň je provozovatel povinen označit je, anonymizovány je, pokud tím lze dosáhnout účelu zpracování a zlikvidovat jejich jakmile se stanou nepotřebnými.
Pokud to bude přikazovat zákon, může se stát, že budeme nuceni některé údaje zpřístupnit jiné osobě (typicky policii).

4. Osobní informace při platbách za zboží přes elektronické bankovnictví

Pokud na zaplacení zboží v našem internetovém obchodě využíváte některou z verzi nabízeného elektronického bankovnictví, nepřicházíme do kontaktu s žádnými údaji jako jsou přihlašovací údaje. Platby jsou realizovány přímo na stránkách banky. Ta nám poskytne informaci o úspěšnosti platby a Vaše jméno a číslo účtu, abychom věděli identifikovat platbu.ie při platbách za zboží přes elektronické bankovnictví.

5. Zacházení s osobními údaji

Osobní údaje budeme chránit před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými způsoby zpracování. Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s dobrými mravy a jednat způsobem, který neodporuje zákonu. Osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, budou seznámeny s tím jak je mají zpracovat.

Jak dotyčná osoba můžete u nás písemně uplatnit všechny Vaše práva podle ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

6. Správnost osobních údajů

Osobní údaje, které nám fyzická osoba poskytne, musí být správně. V případě zjištění, že nám byl poskytnut nesprávný údaj nebo dojde ke změně osobních údajů, je třeba to oznámit. Vaše údaje budeme zpracovávat správně a v případě změny, je budeme aktualizovat.

7. Odstranění osobních údajů

Vaše údaje můžete změnit v nastaveních vašeho konta po přihlášení. Chcete-li odstranit všechny vaše osobní údaje, musíte si zrušit váš účet. Pro zrušení vaše konto, napište nám na gabriel@devocionalia.eu

8. Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Některé vaše práva (např. Opravu nebo vymazání údajů) lze uplatnit prostřednictvím nastavení účtu. Ohledně vašich oprávněných žádostí, které nelze realizovat automatizovaně prostřednictvím stránky www.devocionalia.eu, nás můžete kontaktovat níže popsaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete odvolat zrušením účtu. Ochraně osobních údajů se věnuje zákon 122/2013 Sb. o ochraně osobní údaje.

9. Použití cookies

Cookie je malý textový soubor, který webový server může nechat na pevném disku uživatele, s cílem identifikovat ho, když se uživatel opět připojí. Každá webová stránka může číst pouze ty cookies, které odešle samotný uživatel, ne jiný. Cookies jsou přiděleny pouze jednomu anonymnímu uživateli a neumožňují přístup k údajům osobního charakteru, finančním a jiným osobním údajům. Cookie není spustitelný soubor, není ho možné šířit a neobsahuje virus.

Náš internetový obchod využívá dva druhy cookies:

a) dočasné cookies - tyto zůstávají uložené v cookie souboru Vašeho prohlížeče pokud neukončíte prohlížení, jsou potřebné pro některé aplikace a funkce v našem internetovém obchodě

b) trvalé cookies - tyto zůstávají uložené v cookie souboru Vašeho prohlížeče po delší dobu, trvalé cookies umožňují posílání informací na web server pokaždé, když někdo navštíví stránky

10. Kontakt na nás

Evropský rámec:
Listina základních práv EVROPSKÉ UNIE
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

Národní legislativa:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uživatelé informačního systému souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával jejich osobní údaje v uvedeném rozsahu. Souhlas je platný na dobu 10 let a uživatel ho může kdykoli odvolat.

V Komárne, 20.5.2018.

Pokračovat